Pangkalahatang Ideya

Ang file ng Listahan ng Nakanselang Botante ay naglalaman ng impormasyon sa rehistrasyon ng botante na ang mga rekords ay nakansela pagkatapos ng Abril ng 2000, noong pinalitan ang aming sistema ng rehistrasyon.  Kung naniniwala kang nagkamali ang pagkansela, patunayan muna kung ikaw ay hindi rehistrado sa pamamagitan ng pagtsek sa “Mga Serbisyo para sa Botante" na programa sa website na ito o sa pamamagitan ng pakikipagugnay sa Kagawaran ng Halalan sa (702) 455-8683 o sa Filipino Hotline (702) 455-7871.

Pagkatapos ng Pangkalahatang Halalan noong ika 6 ng Nobyembre, 2012 sang-ayon sa mga naitatag na mga patakaran sa National Voter Registration Act ng 1993, ang mga rekords ng rehistrayon ng 88,420 voters na mga botante ay nakansela. Itong mga rekords ay nakasela dahil sa itong mga indibidwal ay inilagay sa estadong "Hindi aktibo" bago ang Pangkalahatang Halalan noong 2010 at hindi bumoto mula noon.

Ang Datos

Mga file ng datos ng Listahan ng Botante ay ina-update tuwing Lunes ng bawat linggo.  Lahat ng format ng file ng datos ay naglalalman ng ASCII, comma-delimited na teksto at nasiksik sa pamamagitan ng self-extracting compression utility (tingnan ang post-download na mga tagubilin). Itong format ng file ay magbibigay daan sa iyo upang ma-import mo ang datos sa anumang pamantayang database utility, ngunit dahil sa laki ng mga files, hindi inirerekomenda na iyong subukan na i-import ito sa spreadsheet na aplikasyon.  Mangyaring tingnan muli ang mga sumusunod na files para matulungan kang mas maintindihan ang layout ng file ng datos at paano magamit ang datos pagkatapos mai-download:

Pagkatapos mong matingnan muli ang mga file ng impormasyon sa itaas, i-download ang aktwal na mga file ng datos:

DOWNLOAD CANCELED VOTER FILE

Ang impormasyon na nilalaman ng sumusunod na file ay batay sa maingat na interpretasyon ng datos na narekord mula sa form ng Pagpaparehistro ng Botante at hindi garantisadong 100 porsyentong tama.  Binigay ang pinakamataas na laki sa megabytes (MB) upang masigurado na ang iyong computer ay may sapat na disk space at matulungan ang pagtantya ng oras ng pagdownload batay sa bilis ng koneksyon sa Internet. 

Last modified at 11/24/2015 13:37 by Bradley Mach