Pangkalahatang-Ideya ng Pangkasalukuyang Kabuuan ng Rehistrasyon

Itong mga ulat ay pangkasalukuyang kabuuan ng rehistrayon sa Clark County, Nevada.  Lahat ng mga ulat ay pangbasa lamang sa Adobe Acrobat PDF format. Maaari mong tingnan sa online o i-save sa iyong computer. 

Aktibong Rehistradong mga Botante:
 

Lahat na (Aktibo at Hindi Aktibo) Rehistradong mga Botante:

TANDAAN: Noong ika-6 ng Disyembre, 2011, alinsunod sa mga kinakailangan at mga pamamaraan ng National Voter Registration Act of 1993 at NRS 293.530, 63,582 na mga rehistradong botante ay nakatalagang HINDI AKTIBO.

Last modified at 11/24/2015 13:38 by Bradley Mach