Mga "Video"

Mga Tagubilin sa Paggamit ng Makinang Pagboboto
Mga Pagsasanay na Video para sa mga Manggagawa sa mga Lugar ng Botohan Profile ng Kagawaran ng Halalan
Mga Anunsyo para sa Serbisyo Pampubliko (PSA's)